Asiantuntijoilta edellytetään aktiivista viestintää, ja suuri osa heistä myös haluaa kertoa työstään. Erilaisia viestinnän koulutuksiakin on tarjolla ilahduttavan paljon.

Mutta olen huomannut, että asiantuntijoille kertyvä tieto tahtoo jäädä sirpaleiseksi. Ilman kokonaiskuvaa yleistajuinen viestintä näyttäytyy pelottavana möhkäleenä, järkyttävänä aikasyöppönä tai kummallisena ihanteena, joka lipsuu käsistä.

Siksi olen koostanut koulutuksen, jonka avulla viestintä muuttuu hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Koulutuksesta asiantuntija saa vahvan perustan kaikkeen viestintäänsä. Yleensä myös intoa ja iloa.

Mitä koulutuksesta saa?
Koulutus maalaa kokonaiskuvan viestinnän perusteista, mikä helpottaa asiantuntijan vuorovaikutustyötä. Se antaa keinot vaikuttaa tiedolla.

Koulutukseen osallistuva saa

1. käytäntöön suoraan solahtavia tekniikoita ja työkaluja
    – koulutuksen harjoituksista rakentuu valmiita viestinnän osia,
2. keinoja, joilla viestintää jaksaa tehdä pitkäjänteisesti ja
    järkevällä ajankäytöllä,
3. treeniä mediaviestintään sekä toimittajien kanssa toimimiseen,
4. ajatuksia sosiaalisen median käyttöön asiantuntijan roolissa,
5. opastusta ymmärrettävään, yleiskieliseen ilmaisuun,
6. ajankohtaisia näkökulmia tiedolla vaikuttamiseen,
7. tilaa pohtia, mikä on itselle paras tapa tehdä viestintää,
8. tilaisuuden keskustella muiden
    samassa tilanteessa olevien kanssa,
9. henkilökohtaisen palautteen omaan tekstiinsä,
10. koulutuksen jälkeenkin viestintää kannattelevan työkirjan sekä

10 + hallinnan tunnetta, maadoitusta ja kannustusta.

Koulutus EI tarjoa:
– helppoja kikkoja,
– himmeleitä,
– yhtä totuutta,
– viestintää ratkaisuna joka tilanteeseen.

Kokonaisuus on jalostunut nykyiseen muotoonsa lukuisten koulutusten myötä, alkaen vuodesta 2003, jolloin aloin kouluttaa Työsuojelurahaston apurahansaajia.

Kenelle koulutus sopii?
Koulutus sopii kaikille viestiville asiantuntijoille. Jokaiselle joka haluaa vaikuttaa tiedolla.
Esimerkiksi tutkijoille, apurahansaajille ja hankkeiden vetäjille.

Aloittelijalle:
Viestintätyötään aloitteleva saa luotettavan kartan ja kunnon eväät viestintämatkalleen.

Konkarille:
Pidempään viestinyt pääsee tarkistamaan reittivalintaansa, pysähtymään, peilaamaan ja syventämään osaamistaan.

Miten koulutus toteutetaan?
Koulutus rakentuu
1. keskusteluista ja alustuksista, harjoituksista,
    videomateriaalista sekä Asiantuntijan omasta viestintätyökirjasta
2. keskustelusta, vertaistuesta, yhdessä oppimisesta;
3. ennakkotehtävästä sekä muista käytäntöön sovellettavista
    tehtävistä ja malleista.

Lähikoulutus voidaan pitää yhden tai kahden päivän mittaisena. 
Etäkoulutus taas jakautuu luontevasti 2–4 tapaamiseen, jotka ovat kestoltaan puolisentoista tuntia.

Paljonko koulutus maksaa?
Koulutuskokonaisuuden hinta on alkaen 290 euroa + 24 % / osallistuja sisältäen kirjan ja videomateriaalin.

Viestinnän 8 kysymystä

– vaikuttavan viestinnän perusteet asiantuntijalle